Om oss

Millbergs Elservice startade sin verksamhet under 1983 med målsättning att inom byggsektorn utföra kraft,belysning och tele installationer.
I en början var företaget inriktat på service och har under åren utvecklats till att även utföra såväl stora som små entreprenader.
Basen inom service för snabb expediering finns fortfarande kvar vilket ses som en god bas i verksamheten.
Entreprenaderna som utgörs av såväl bostäder (ROT och nybyggnad) som kontor och lätt industri, omfattar system från Ställverk, kraftinstallationer i form av uttagsnät, maskinparker mm, belysningsinstallationer, allmänna telenät som telefoni,brandlarm,inbrottslarm och datanät mm.

Vi har en väl förankrad position på elmarknaden och verkar inom hela Storstockholmsområdets samtliga kommuner.
Vår kundkategori utgörs av både fastighetsbolag, byggherrar, kommunal och statlig förvaltning.

Kvalitets och Miljöpolicy

Vi arbetar efter Eios miljö och kvalitetsriktlinjer ISO 14000/9000.
Eftersom våra kunder efterfrågar samarbete med certifierade företag, har vi börjat undersöka möjligheterna att certifiera oss.
Vi arbetar med samtliga entreprenads former AB92, ABT94, AFU.

 

Auktorisationer

Allmän el-behörighet. ( Lars Millberg )

Fortlöpande kompetensutveckling

Avd. A Starkströmsföreskrifterna.

Avd. C Starkströmsföreskrifterna.